در جستجوی:

جستجوی "" در "ذوب آهن اصفهان"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان پروفیل 20*10 کارخانه 2,000,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 پروفیل 12 کارخانه تهران 390,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 پروفیل 14 کارخانه تهران 135,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میله گرد 12 کارخانه تهران 5 تومان
جستجوی "" در "تعاونی فولاد علویجه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
محصول تست از بازار آهن پروفیل 20*10 کارخانه تهران 1,800,000 تومان
جستجوی "" در "فولاد مبارکه"
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 2.5 رول 1250 پروفیل 1250 کارخانه تهران 700,000 تومان
جستجوی "" در "فولاد مبارکه "
نام نوع سایز محل بارگیری قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 2 رول 1000 پروفیل 1000 کارخانه تهران 135,000 تومان