معرفی ورق گالوانیزه رنگی

معرفی ورق گالوانیزه رنگی

انواع ورق گالوانیزه ساده ورنگی

شرکت پارت آهن امروز به بررسی ورق گالوانیزه رنگی می پرازد در این دسته بندی ورقهای گالوانیزه به دو صورت زیر شرح داده شده اند:

ادامه مطلب