دانستنی هایی از ورق کرکره

 دانستنی هایی از ورق کرکره

 طرح کرکره سینوسی ابتدایی‌ترین طرح ورق‌های موج دار که از زمان‌های دور تولید و به بازار عرضه می‌شود.  ورق‌های موج دار شیروانی جهت پوشش سقف ‌های شیروانی از متریال مختلفی استفاده می‌شود، که این متریال ها رابا توجه به گسترش استفاده از ورق‌های فلزی می‌توان به دو دسته پوشش‌های فلزی و پوشش‌های غیر فلزی تقسیم نمود. ادامه مطلب