دانستنی هایی از ورق سیاه

دانستنی هایی از ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع به بازارعرضه می گردند

  1. ورق سیاه صنعتی درنوع صنعتی آ استاندارد st ۵۲، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR ۶۰ ,۷۰
  2. ورق سیاه معمولی  در نوع معمولی آن استاندارد st ۳۷

ادامه مطلب