بررسی مشخصات توری حصاری

بررسی مشخصات توری حصاری

یکی از راه کارهای مرزبندی و ایجاد مانع حصارکشی می باشد.بستن حصار از دیرباز با سنگ و چوب مرسوم بوده و در زمان های قدیم برای انجام حصار کشی  از پرچین های طبیعی که از درختان تیغ دار و گیاهان استفاده می کردند. ادامه مطلب