اطلاعاتی از آهن اسفنجی

اطلاعاتی ازآهن اسفنجی

 از  باز نگری مستقیم سنگ آهن، آهنی بنام آهن اسفنجی بدست می آید که به آن DRI نیز گفته میشود. یکی از مهم ترین کاربردهای استفاده از آهن اسفنجی  در کوره های القائی  می باشد. بر این اساس که بجای استفاده از  ۵۰ درصد، آهن قراضه در کوره های القایی می توان از آهن اسفنجی استفاده کنیم. که این امر نیاز به  دانش فنی و تجربی برای نحوه  استفاده از آنها در کوره القایی دارد. همچنین باعث ایجاد تحولی بزرگ در ریخته گری بر اساس استفاده از آهن اسفنجی  در صنعت فولاد به وجود آمده است. که تقریبا تعداد بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ تولید فولاد در کشور از این روش ها استفاده میکنند.

ادامه مطلب