مکاتبه با ما
پارت آهن
227 تهران ،خیابان ۱۷ شهریورنرسیده به میدان خراسان،
جنب بانک کشاورزی, پاساژ رزاقنیا طبقه دوم

شماره تماس
شماره تماس
info@partahan.com/

همه روزه از ساعت 9 صبح تا 10 شب
پارت آهن تعطیلی ندارد