روش تولید یک میلگرد

روش تولید یک میلگرد

روش تولید یک میلگرد براساس استاندارد شمش انجام می گیرد. در بخش کنترل کیفیت  بعد از آناليز کردن  شمش ها اجازه ارسال آنها به كوره داده می شود. اصولا این شمش ها  در ابعاد ۱۳۰×۱۳۰ ، ۱۲۵×۱۲۵و ۱۵۰×۱۵۰ ميليمتر و طولهاي ۶ متر و ۱۲ مترمی باشد.این شمش ها بوسیله گیوتین هیدرولیکی برش می خورند ودرطولهاي ۳ متري  تقسيم مي شوند.

میلگرد
میلگرد

روي ورودي كوره ها شمش ها  قرارمی گیرند و توسط جك هیدرولیک با فشاربه داخل كوره ارسال می شوند. کوره ازدوقسمت تشکیل شده است

  • پيش گرم كن با دماي حدود ۷۰۰ درجه سانتيگراد 
  • كوره حرارتي با دماي ۱۲۵۰ درجه سانتيگراد

در كوره حرارتي وقتی دماي شمش به حد نوردي می رسد. اين شمش ها پس از ملتهب شدن و به حد نورد رسیده شده توسط اجکتور از كوره مربوطه خارج می شوند و به وسيله روليك هاي به سمت استند ابتدايي انتقال داده مي شوند. در خط توليد  با توجه به سایز میلگرد تعدادي استند موجود می باشد. كه به صورت دو غلطتك برروي يكديگر قرار می گیرند . شمش ها وقنی از کوره خارج می شوند و قتی ازاستندها عبور می کنند پس از عبور از این غلتك ها از اندازه آنها کی می شود و به  طول آنها اضافه مي گردد . بنابراین هر شمش با خروج از هر استند و ورود به استند بعدي به شکل مربعی و بیضی تبدیل می شود. باز هم شمش ها از استندهاي مياني عبور می کنند به طور مرتب از قطر آن كم مي شود ، به ترتیبی كه با عبور از آخرين استندای شمش ها به سايز مورد نظر خود در روش توليد مي رسند. در این مرحله شمش به سايز مطلوب رسيده از آخرين استند مياني به استند پایانی وارد مي شود و با عبور از بين غلتك هاي آن آجدار شده و به طرف بخش بعدي هدايت مي شود. در اينجا دماي ميلگرد از ۱۲۵۰ درجه اوليه به حدود ۹۰۰ درجه سانتيگراد ميرسد.

میلگرد
میلگرد

در این بخش از خط توليد یکسری لوله هاي چدني با قطر حدود 5cm  و طول حدود 20cm  با فواصل حدود ۱۰ سانتيمتر ازهمدیگردر امتداد يكديگر قرارگرفته اند و ميلگرد با سرعت بين ۶ تا ۱۴ متر بر ثانيه از درون آنها به سمت بستر خنك كننده حركت داده می شود. پينچ رول و قیچی متراژ  قبل از بستر خنك كننده قراردارد كه قبل از هدايت ميلگردها به داخل بستر خنك كننده ، آنها را به صورت اتوماتيك در طولهاي ۲۴ متری برش مي دهد. ميلگردهاي ۲۴ متري ابتدا به درون فك کولینگ بد وارد مي شوند. تنظيمات كامپيوتري در اين بخش فوق العاده حائز اهميت است . زيرا سرعت قطع شدن ميلگردها ، باز شدن دهانه فك و سرعت جابجايي محلهاي قرار گيري ميلگرد بر روي بستر بايستي حتي بدن كسري از ثانيه هماهنگ باشد . لازم به ذكر است كه اين هماهنگي بين كليه قسمتهاي خط توليد وجود دارد . به منظور كنترل نرم افزاري خط توليد ، سيستمي طراحي شده كه اين سيستم در اتاق كنترل قراردارد . اين سيستم به وسيله اپراتور و از طريق مانيتورها از كوره تا بسته بندي را كنترل مي نمايد  با اين سيستم حتي دماي لحظه به لحظه درون كوره را هم كنترل مي نمايند.

با باز شدن هر بار دهانه فك ، يك یا دو ميلگرد ۲۴ متري بر روي بستر قرار مي گيرد. اين بستر كه از شيارهايي كنار هم  با مقطع V تشكيل شده است حول دو محور حركت مي كند .قرار گيري ميلگردها بر روي اين بستر كه داراي عرض ۳۶ متر ميباشد و مدت زماني كه طول مي كشد تا ميلگردها به انتهاي بستر برسند باعث مي شود كه از دماي آنها كاسته شود . در انتهاي چرخش بستر در حول محور خود ميلگردها بر روي روليكهايي مي افتند كه آنها را به قسمت پاياني خط انتقال مي دهند . در قسمت پاياني و قبل از بسته بندي يك قيچي نصب شده است كه اپراتور آن ميلگردها را به طولهاي ۱۲ متري برش مي زند . اين ميلگردهاي ۱۲ متري به وسيله پوشرهايي تخليه و مجددا” توسط روليكهايي به دستگاه بسته بندي هدايت و پس از تسمه پيچي اتوماتيك ، با كمك جرثقيل سقفي و به وسيله اپراتور به انبار محصول منتقل ميگردند.

برای سفارش و یا اطلاع از آخرین قمیت ، به قسمت تماس با ما رفته ویا با شماره زیر تماس بگیرید.
مدیر فروش : اشرفی
09127270205
02133731673

 

نظرات برای این پست بسته شده است.