بررسی میلگرد

بررسی میلگرد

پروفیل با سطح مقطع دایره توپر که معمولا دارای آج می باشند. کاربرد اصلی میلگرد در ساختمانهای اسکلت بتنی می باشدکه به عنوان آرماتور در بتن مسلح (بتن آرمه) قرار می گیرد.

انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آنها : 

میلگرد در شبکه بندیها و تقویت کننده ها و نگهدارندها و حتی لوازم تزئینی مانند فرفوژه کاریها کاربرد داشته و بیشترین کاربرد آن در صنعت راه و ساختمان برای جبران مقاومت کششی بتن می باشد. میلگردها جنسهای مختلفی دارند که حسب خواص و کاربرد آنها مصرف می شوند ولی بیشترین میلگردی که در صنعت بتن و بتن ریزی کاربرد دارد با  مشخصه فولاد معمولی بوده که بشرح ذیل در ایران دسته بندی و  تولید و مصرف می شوند. البته این دسته بندی،حسب استاندارد روسی بوده که در ایران رواج دارد. 

 

میلگرد
میلگرد

1- میلگرد A1 :  ( میلگرد نرم بدون آج )

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و  تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد.این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

 2 – میلگرد A2 : ( میلگرد نیمه سخت با آج ساده )

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.این میلگرد برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده  که البته توصیه می شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.

 3-میلگرد A3 : ( میلگرد سخت با آج پیچیده )

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان  میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

  تفاوت شکل ظاهری میلگرد های A2 و A3 :

در طراحي پي از ميلگرد طولي A3 و ميلگرد عرضي A2 استفاده می شود . یکی از راه های شناسایی شکل آج است. در میلگرد های A3 آج ها  به صورت ضربدری هستند اما در A2 به صورت منفرد هستند. در میلگرد هایA2 آج ها بصورت موازی هستند.

میلگرد

 

وزن هر شاخه :

 یک شاخه 12 متری میلگرد 8 به میزان 5 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 10 به میزان 7.5 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 12 به میزان 11 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 14 به میزان 15 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 16 به میزان 20 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 18 به میزان 25 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 20 به میزان 30 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 22 به میزان 37 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 25 به میزان 47 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 28 به میزان 58 کیلوگرم وزن دارد

 یک شاخه 12 متری میلگرد 30 به میزان 66 کیلوگرم وزن دارد

 یک شاخه 12 متری میلگرد 32 به میزان 75 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 34 به میزان 85 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 36 به میزان 95 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 38 به میزان 106 کیلوگرم وزن دارد

  یک شاخه 12 متری میلگرد 40 به میزان 118 کیلوگرم وزن دارد

برای سفارش و یا اطلاع از آخرین قمیت ، به قسمت تماس با ما رفته ویا با شماره زیر تماس بگیرید.
مدیر فروش : اشرفی
09127270205
02133731673

نظرات برای این پست بسته شده است.